Asbest eraf zon erop

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling krijg je subsidie voor het saneren van een asbestdak in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

 Goed om te weten 

 • Dakbeschotten vallen hier niet onder.
 • In aanmerking komen natuurlijke personen en rechtspersonen. Gemeenten, waterschappen en provincies komen niet in aanmerking.
 • De subsidie is een vast bedrag van € 1.000 per aanvrager.
 • Heeft het asbestdak een oppervlakte van 200 m2 of meer, dan krijg je € 5 subsidie per m2 extra. Deze subsidie is maximaal € 4.000 per aanvrager.
 • De subsidie is in totaal maximaal € 5.000.
 • Dus heb je een dakoppervlak van 1000 m2 dan is de maximale subsidie € 5.000 waarvan een vast bedrag van € 1.000 (200 m2) plus een extra bedrag van € 4.000 (namelijk 800 m2 x € 5).
 • Het totaal beschikbaar budget voor 2022 tot en met 2024 is: € 1.136.735. Een deel hiervan is al verleend in 2022.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Met deze regeling krijg je subsidie voor het verwijderen en afvoeren van een dak dat asbestplaten of asbestleien bevat in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.4 Asbest eraf, zon erop. De belangrijkste voorwaarden zijn in elk geval:

 • Je bent de eigenaar van het asbestdak dat verwijderd en afgevoerd moet worden.
 • Je moet eerst de subsidieaanvraag indienen voordat je met de werkzaamheden start.
 • Je bent geen gemeente, waterschap of provincie.
 • De te plaatsen zonnepanelen zijn fotovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit.
 • Als het gesaneerde asbestdak geheel of gedeeltelijk ongeschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen, dan mag je de zonnepanelen ook plaatsen op het perceel van het gesaneerde asbestdak.
 • De zonnepanelen voorzien minimaal voor 95% in het eigen elektriciteitsverbruik. Dit is het verbruik in kWh dat jaarlijks nodig is voor de elektriciteitsbehoefte van het adres van het asbestdak.
 • Het asbestdak ligt in Overijssel en heeft een oppervlakte van minimaal 35 m2.
 • Het moet verwijderd worden een gecertificeerd bedrijf (SC 540: Asbestinventarisatie en SC 530: Asbestverwijdering).
 • De activiteiten moeten binnen 12 maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn.
 • De aanvraag past binnen de regels van de Algemene De-minimisverordening of aan de De-minimisverordening landbouw.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf een aanvraag doen op de site van de Provincie Overijssel. Aanvragen kan tot en met 30 november 2024 zolang er nog budget beschikbaar is.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.