Energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling kun je subsidie aanvragen voor de aanleg van een energie-infrastructuur op een industrieterrein.

Goed om te weten

 • Er moeten minimaal twee bedrijven op het industrieterrein staan.
 • Hoe hoog de subsidie is hangt af van hoeveel bedrijven er samenwerken aan de infrastructuur:
  • Bij een samenwerking van twee bedrijven maximaal 25% van de investeringskosten met een maximum van €500.000.
  • Bij een samenwerking van meer dan twee bedrijven is de subsidie maximaal €750.000.
 • Voor de hoogte van de subsidie wordt gekeken naar hoeveel CO₂ er wordt bespaard door de nieuwe infrastructuur.
 • Je kunt subsidie aanvragen t/m 31 juni 2024.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Voor de aanleg van een kleinschalige energie-infrastructuur die twee of meerdere bedrijven aansluit. Denk bijvoorbeeld aan een infrastructuur waar bedrijf A gebruikt maakt van de restwarmte van bedrijf B. Een energie-infrastructuur houdt in dat er energie wordt getransporteerd of opgeslagen, waardoor CO₂-uitstoot wordt verminderd.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in het besluit van de provincie Zuid-Holland. De belangrijkste zijn in elk geval:

 • Het gaat om kleinschalige, lokale infrastructuur. Reguliere energie-infrastructuur voor aardgas of elektriciteit of grootschalige projecten komen dus niet in aanmerking.
 • Het industrieterrein ligt binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland.
 • De infrastructuur kan binnen 18 maanden na de datum van subsidieverlening in uitvoering zijn.

 

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden en indienen bij de provincie Zuid-Holland. Dit kan via een digitaal formulier of per post. Je kan subsidie aanvragen tot en met 31 juni 2024.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.