Energiebesparing Overijssel 2.0

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling krijg je subsidie voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen.

Goed om te weten

 • Ben je een micro- of kleine onderneming, dan krijg je maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • Voor een middelgrote onderneming is dit maximaal 40% van de kosten.
 • En voor een grote onderneming maximaal 30% van de kosten.
 • De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag.
 • Je krijgt alleen subsidie voor de kosten die als afzonderlijke investering vast te stellen zijn.
 • Het beschikbare budget 2022 en 2023 is samen € 1.500.000.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen en/of in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen.

 • De investeringen moeten staan in de Energielijst van de RVO onder categorie A (Bedrijfsgebouwen) en/of B (Processen).
 • Ze moeten voldoen aan de daarin gestelde technische eisen.
 • Individuele maatregelen die een eigen code hebben in de Energielijst moeten voldoen aan de technische eisen onder de betreffende eigen code.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.1 Energiebesparing Overijssel. De belangrijkste zijn in elk geval:

 • Je mag maximaal 1 keer per jaar per vestigingsadres subsidie ontvangen.
 • Je mag nog niet gestart zijn met de activiteiten.
 • Ben je huurder en vraag je deze subsidie aan, dan moet de eigenaar toestemming hebben gegeven om de activiteiten.
 • Een opdracht mag alleen als daarin duidelijk staat beschreven dat de opdracht afhankelijk is van de aan te vragen subsidie.
 • De investering heeft betrekking op één adres in Overijssel, behalve als het gaat om investeringen op meerdere adressen in Overijssel die technisch met elkaar samenhangen.
 • De energiebesparing vindt in Overijssel plaats.
 • De investeringen in technische voorzieningen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of meer.
 • Het totale vermeden primaire energieverbruik van de investeringen in technische voorzieningen levert minimaal 300 GigaJoule energiebesparing op
 • Het totale vermeden primaire energieverbruik gedeeld door het te verlenen subsidiebedrag (in GigaJoule/€) moet 0.5 of hoger moet zijn.
 • De slaagkans van de investering is voldoende. Dit wordt bepaald op basis van de kwaliteit van het projectplan, de technische, financiële en juridische haalbaarheid en de mate waarin de activiteiten startgereed en obstakelvrij zijn.
 • Voor technische voorzieningen bij nieuwbouw gelden extra voorwaarden.

Je krijgt geen subsidie voor de volgende activiteiten:

 • Wettelijk vereiste technische voorzieningen, waaronder technische voorzieningen die op grond van het geldende bouwbesluit voor nieuwbouw verplicht zijn.
 • Aanschaf van voertuigen voor het vervoer over de weg, vaartuigen voor de binnenvaart of railgebonden voertuigen.
 • Ledverlichting, spouwmuurisolatie, Hr-ketels, technische isolatie of lichtregelsystemen.
 • Een installatie die op het moment van de aanvraag al in bedrijf is genomen.
 • Een investering waarvoor je al subsidie hebt ontvangen van de provincie of een ander bestuursorgaan.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf een aanvraag doen op de site van de Provincie Overijssel.  Je kunt de aanvraag het hele jaar indienen.

Zelf aanvragen

Welke voorwaarden zijn er?

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.