Investeren in toekomstbestendige industrie 2021

Wat houdt de regeling in?

Met de regeling Investeren in toekomstbestendige industrie 2021 krijg je als industrieel bedrijf in de provincie Groningen subsidie voor investeringen in groene (biobased) grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie.

Goed om te weten

 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het MKB en maximaal 10% voor grote ondernemingen. Met een maximum van € 3.000.000 per project.
 • Het beschikbare budget is €10 miljoen. De regeling loopt tot en met 31 december 2023.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en daarmee samenhangende investeringen in een bedrijfsgebouw gericht op:

 • Productie en toepassing van CO2-vrije waterstof in industriële ketens als bijdrage aan de transitie naar groene waterstof.
 • Inzet van groene (biobased) grondstoffen voor de productie van nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen, halffabricaten, materialen en/of eindproducten voor niet-voedseltoepassingen.
 • Hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen;
 • Reductie van CO₂ door elektrificatie van processen in de bestaande industrie.

Welke voorwaarden zijn er?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De investering moet zich richten op minimaal één van de bovenstaande transities.
 • De subsidiabele kosten van de investering zijn minimaal € 5.000.000. Voor industriële ondernemingen op de Zernike-campus ligt de ondergrens op € 1.000.000.
 • Het project moet minimaal 70 van de 100 punten scoren bij de beoordeling van de kwaliteit van het project. Belangrijke aspecten daarbij zijn:
  • duurzaamheid (onder andere grote CO₂-reductie)
  • werkgelegenheid
  • economische structuurversterking
  • innovatiegerichtheid
  • versterken van de arbeidsmarkt (werken en leren)
  • omgevingskwaliteit en leefbaarheid
 • Alleen projecten met een sluitende financiering komen in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvraag moet voldoen aan Europese staatssteunregels.

Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie over deze regeling op de site van de Provincie Groningen.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden en indienen bij de Provincie Groningen. Daarvoor moet je eerst een afspraak maken om het project vooraf te bespreken. Dat kan via een mail naar SITI@provinciegroningen.nl. Je kunt daarna de subsidie aanvragen via de SNN. Daarvoor heb je eHerkenning of een Eloket-account voor nodig. Je kunt subsidie aanvragen tot 31 december 2023.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.