Investeringssubsidie warmtenetprojecten

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling kun je subsidie aanvragen voor een warmtenetproject in Overijssel.

Goed om te weten

 • De regeling geldt voor een gemeente, waterschap, stichting, vereniging, BV of NV.
 • Subsidie wordt gegeven in de vorm van een eenmalige financiële bijdrage in de onrendabele top en/of in de vorm van een achtergestelde lening in geval van een financieringstekort.
 • Je draagt zelf minimaal 20% bij aan de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Deze eigen bijdrage mag geen subsidie zijn die je hebt ontvangen van bijvoorbeeld de Rijksoverheid, een Europese instantie of een waterschap.
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 2,5 miljoen per warmtenetproject.
 • De subsidie voor de onrendabele top die daar deel van uitmaakt, bedraagt maximaal 35%.
 • De subsidie bedraagt niet meer dan het verschil tussen de in aanmerking komende investeringskosten en de exploitatiewinst van de investering.
 • Het beschikbare budget voor 2022 en 2023 is samen € 3.500.000.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt subsidie aanvragen voor investeringen met betrekking tot een nieuw te installeren warmte-infrastructuur. Het gaat om de volgende investeringen:

 • Investeringen in het distributienetwerk.
 • Bijkomende investeringen voor de productielocatie als deze in vergelijking met een conventionele productielocatie nodig zijn voor de bouw. Dit geldt ook voor uitbreiding en renovatie van één of meer productie-eenheden om deze als een energie-efficiënt stadsverwarmings- of stadskoelingssysteem in te zetten.

De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Procesactiviteiten, waaronder administratie en toezicht.
 • Activiteiten voor de aanleg van het verwarmingsnet.
 • Het aansluiten van gebruikers en gebouwen op het warmtenet.
 • Activiteiten waarvoor al een financiële bijdrage is gegeven door de Europese Commissie, de Rijksoverheid, een provincie, het Energiefonds Overijssel, een gemeente, een waterschap, een samenwerking van overheden op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, of een andere bij een overheid behorende organisatie.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.18 Investeringssubsidie warmtenetprojecten.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf een aanvraag doen op de site van de Provincie Overijssel.  Je kunt de aanvraag het hele jaar indienen.

 

 

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.