Kleine mestvergister op boerderijen

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling krijg je subsidie voor activiteiten die nodig zijn om biogas of groen gas te produceren met mestvergisters.

 Goed om te weten

 • Met een mestvergister wordt een installatie bedoeld waarmee organische stof van alleen dierlijke mest wordt omgezet in biogas voor warmte.
 • Ben je een landbouwonderneming en eigenaar van de mestvergister, dan kun je geen aanvraag indienen. Er moet een aparte onderneming worden opgericht voor de productie en levering van biogas of groen gas. Deze onderneming heeft geen juridische en financiële verbondenheid met een landbouwonderneming en voert een gescheiden financiële administratie.
 • Je kunt één keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 100.000 per aanvraag en per mestvergister.
 • Het beschikbare budget voor 2024 is samen € 200.000.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt subsidie krijgen voor de volgende activiteiten:

 • Het aanpassen van de stalvloer voor dagverse mest in de mestvergister.
 • De aanleg van een groengasleiding of biogasleiding vanaf 1000 meter
 • De aanleg van een nabewerkingsinstallatie voor vergiste mest (digestaat), anders dan een navergister of opslagsilo.

Let op: je krijgt geen subsidie voor de aanschaf en installatie van de mestvergister.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.11 Kleine mestvergister op boerderijen. De belangrijkste zijn in elk geval:

 • Je hebt voor de mestvergister en de activiteit(en) de benodigde vergunningen en akkoord op de verplichte meldingen gekregen.
 • Je bent nog niet gestart met de activiteiten.
 • De mestvergister wordt gerealiseerd in Overijssel en heeft een verwerkingscapaciteit van maximaal 25.000 kuub mest per jaar.
 • Het totale energieverbruik voor het in werking hebben van de mestvergister bedraagt maximaal 1/3 van de energielevering van de mestvergister, inclusief de eventuele aanvoer van mest van derden.
 • Het biogas uit de mestvergister wordt op de boerderij of in een centrale installatie opgewaardeerd tot groen gas en in het openbare aardgasnet ingevoegd. Of het wordt direct als biogas aan een afnemer geleverd voor warmteproductie of stoomproductie.
 • De aanvraag past binnen de regels van de-minimisverordening.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf een aanvraag doen op de site van de Provincie Overijssel. Je kunt de aanvraag tot 30 november 2024 17:00 uur indienen.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.