Rapport en training duurzaam goederenvervoer over de weg

Wat houdt de regeling in?

Wat houdt de regeling in?

Je wilt graag je goederenvervoer duurzaam regelen, maar hoe? Met deze regeling kun je subsidie aanvragen om een adviesrapport voor duurzame logistiek te laten doen of een training hierover te volgen.

 Goed om te weten

 • De subsidie is een vast bedrag.
 • Je krijgt € 3.000 voor het opstellen van een rapport over het verduurzamen van het wagenpark voor goederenvervoer
 • Je krijgt € 6.000 voor het opstellen van een rapport over het gebruik van zelf opgewekte energie voor het laden van elektrische voertuigen
 • Je krijgt € 1.250 voor het volgen van een training over laadinfra voor logistieke voertuigen
 • Er is in totaal € 150.000 beschikbaar

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt de regeling inzetten voor een adviesrapport over de mogelijkheden van duurzaam goederenvervoer over de weg. Dat rapport moet opgesteld worden door een externe deskundige. Ook voor het volgen van een training over verduurzaming van het wagenpark of de laadinfrastructuur kun je de regeling voor inzetten.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 4.7 Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg). De belangrijkste voorwaarden zijn in elk geval:

 

Het verduurzamingsrapport wordt opgesteld door een deskundige die:

 • Niet in dienst is of op een andere manier verbonden is met je bedrijf
 • Ervaring heeft met het adviseren over wagenparkbeheer
 • Actuele kennis heeft van het verduurzamen van een wagenpark

In het rapport staat in elk geval:

 • Een beschrijving van hoe jouw wagenpark wordt gebruikt voor goederenvervoer
 • Welke mogelijkheden er zijn om het wagenpark te verduurzamen
 • Of er een duurzaam vervoersmiddel (elektrische bestelauto, elektrische- of waterstofvrachtauto) in jouw bestaande logistieke planning past
 • Wat er nodig is aan opleidingen om te kunnen rijden met duurzame vervoersmiddelen
 • Een financiële doorrekening

Het volgen van een training moet minimaal inzicht geven in bovenstaande punten (die ook in het rapport terug moeten komen).

Voor het opstellen van een rapport is een Leidraad beschikbaar. Hierin vindt je advies over de inhoudelijke onderdelen.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden en indienen bij de provincie Gelderland. Dat doe je via het subsidieportaal. Om het formulier in te kunnen vullen heb je eHerkenning nodig

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.