Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling kan je als bedrijf of (non)-profitorganisatie subsidie krijgen als je investeert in het (grootschalig) opwekken van duurzame energie of in CO₂ besparing. Bijvoorbeeld voor een grootschalige warmtepomp, zonnepanelen of een systeem voor het afvangen van CO₂ in de glastuinbouw.

Deze regeling is gesloten. Je  kunt geen aanvraag meer indienen. Houd onze website in de gaten voor een nieuwe aanvraagronde in 2023

Goed om te weten

 • Het moet wel gaan om projecten met enige omvang. Daarom is een grootverbruikersaansluiting vereist.
 • De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aanvraagbedrag en van de ontwikkeling van de opbrengsten uit de geleverde energie of gereduceerde CO₂.
 • Bij hogere opbrengsten krijg je een kleinere bijdrage. Bij lagere opbrengsten krijg je een grotere bijdrage. Er geldt wel een ondergrens.
 • Je krijgt subsidie voor een periode van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie die je gebruikt.
 • De SDE++ opent in 2022 op dinsdag 28 juni om 09:00 uur en sluit op donderdag 6 oktober om 17:00 uur. Deze openstelling heeft 5 fasen. Tijdens elke fase kan je subsidie aanvragen tot een bepaalde subsidie-intensiteit per ton CO₂-emissiereductie. Dit is de fasegrens. Tijdens volgende fasen wordt dit bedrag stapsgewijs opgehoogd.
 • Er is een budget van € 13 miljard beschikbaar

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kan subsidie aanvragen voor de volgende categorieën en technieken:

 

Hoofdcategorie Techniek
Hernieuwbare elektriciteit Osmose

Waterkracht

Wind

Zon

Hernieuwbare warmte (WKK) Hernieuwbare warmte biomassa

Compostering Champost

Geothermie (ultra)diep

Zonthermie

Hernieuwbaar gas Hernieuwbaar gas uit biomassa
CO₂-arme warmte Aquathermie (TEO, TEA en TED)

Daglichtkas

Zon-PVT panelen met warmtepomp

Elektrische boiler

Geothermie (ondiep)

Restwarmte

Industriële warmtepomp

Hybride glasoven

CO₂-arme productie CO₂-afvang en -opslag

CO₂-afvang en -gebruik

Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

Waterstof door elektrolyse

 

Je vindt uitgebreide informatie over de categorieën en technieken in de brochure SDE ++ 2022.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Belangrijke voorwaarden zijn in elk geval:

 • Je hebt een grootverbruikaansluiting. Dit is een elektrische aansluiting die groter is dan 3x80A.
 • Je gaat zelf de productie-installatie gebruiken en exploiteren. Je bent dus zelf de producent.
 • Je hebt toestemming nodig van de eigenaar van de locatie als je zelf niet de eigenaar bent.
 • Je moet bij het aanvragen van de SDE++ subsidie een positieve transportindicatie van de netbeheerder meesturen.
 • Je moet je aanvraag volledig en goed onderbouwen. De RVO toetst op technische en financiële haalbaarheid van je project.

Hoe aanvragen?

Zelf aanvragen

Deze regeling is gesloten. Je kunt geen aanvraag meer indienen. Houd onze website in de gaten voor een nieuwe aanvraagronde in 2023.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.