Subsidie Collectieve energie-initiatieven

Wat houdt de regeling in?

Een energieproject oprichten met jouw lokale energiecoöperatie of bewonersgroep? In Drenthe kun je daar nu subsidie voor aanvragen.

Goed om te weten

 • De regeling is bedoeld voor het oprichten van energiecollectieven en lokale energieprojecten.
 • Er is in totaal is € 600.000 beschikbaar aan subsidie. Hoeveel je kan krijgen is afhankelijk van het project dat je wilt gaan doen.
 • De regeling is gestart op 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2023

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt deze regeling inzetten voor:

 • De kosten van het oprichten van een energiecoöperatie. Bijvoorbeeld kosten voor de notaris, het organiseren van bijeenkomsten en het werven van leden voor de coöperatie. Hier kun je maximaal € 5.000 voor krijgen.
 • De kosten van het voorbereiden van een energieproject. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek of businesscase. Maar ook het opstellen van een systeemintegratieoplossing op wijk of dorpsniveau. Hier kun je maximaal € 7.500 voor krijgen.
 • Het uitvoeren van een concreet project. Bijvoorbeeld het installeren van (minstens) 100 zonnepanelen of het opzetten van windmolens. Maar ook een advies-, begeleidings- en uitvoeringstraject voor deelnemende huishoudens. Hier kun je maximaal €10.000 voor krijgen.

Welke voorwaarden zijn er?

Je leest alle voorwaarden in de ‘Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven‘. De belangrijkste zijn in elk geval:

 • Het project is nog niet begonnen en wordt uitgevoerd in de provincie Drenthe.
 • Het project levert een positieve bijdrage aan lokale energiebesparing en/of duurzame energieopwekking. De activiteiten in het project creëren lokale maatschappelijke waarde.
 • Het doel van het project is om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren.
 • Het project is realistisch en (financieel) haalbaar.
 • De aanvrager speelt een actieve rol in het project. Die rol is duidelijk vastgelegd in het projectplan.
 • Als aanvragen mag je geen winst maken met de activiteiten in het project. Een buffer opbouwen om de continuïteit van het collectief op langere termijn te kunnen waarborgen mag wel.

Kan ik deze regeling combineren met andere regelingen?

In principe niet. Maar, ga je na het oprichten van een energiecoöperatie duurzame investeringen doen, dan kan je vaak wel gebruik maken van bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden en indienen bij de Provincie Drenthe Je vraagt de subsidie via  eHerkenning of DigiID aan. Je kunt subsidie aanvragen totdat het totale budget bereikt is.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.