Subsidie energiebesparing Drents MKB

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling kun je als mkb-bedrijf in Drenthe subsidie krijgen als je energiebesparende maatregelen neemt die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten. Hierbij kun je denken aan het installeren van energiezuinige verlichting, ventilatie, verwarming en isolatie.

Goed om te weten

 • Mkb-ondernemers met een fysieke vestiging in Drenthe kunnen subsidie aanvragen. Met uitzondering van:
  • landbouwbedrijven;
  • bedrijven met een jaarlijks stroomverbruik groter dan 50.000 kWh of een jaarlijks aardgasverbruik groter dan 25.000 m3;
  • kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2 en een energielabel dat lager is dan label A, B of C;
  • en nieuwbouwpanden.
 • Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers met een fysieke vestiging in de provincie Drenthe.
 • De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten met een maximum van € 30.000.
 • Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van de datum waarop de aanvragen binnenkomen.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt subsidie ontvangen voor zowel materiaalkosten als loonkosten van externen, zoals kosten voor schilisolatie, energiezuinige verlichting, ventilatie, verwarming, pompen en elektromotoren. Zonnepanelen, windmolens en nieuwbouwpanden vallen buiten de regeling. Een volledige lijst van alle energiebesparende maatregelen is te vinden in de maatregelenlijst van de subsidie.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB. De belangrijkste zijn: 

 • De maatregel waarvoor je subsidie aanvraagt, moet in de maatregelenlijst staan.
 • Het project moet zonder obstakels uitgevoerd kunnen worden.
 • De investering(en) in energiebesparende maatregelen moet(en) in een fysieke vestiging in Drenthe zijn.
 • Je kunt één keer subsidie aanvragen voor een vestigingslocatie.
 • Je kunt geen subsidie krijgen wanneer je stroomverbruik groter is dan 50.000 kWh of je aardgasverbruik groter is dan 25.000 m3 per jaar.
 • Voordat je de aanvraag doet, moet je begonnen zijn met de werkzaamheden.
 • Het project moet binnen anderhalf jaar na de subsidieverlening afgerond zijn.
 • Je kunt geen subsidie krijgen voor investeringen in zonnepanelen, windmolens en nieuwbouwpanden.

Hoe aanvragen?

Je kunt via het webportal van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) je aanvraag doen. SNN heeft een stappenplan waarmee je zelf de aanvraag kunt voorbereiden en versturen. Je kunt tot 31 december 2024 subsidie aanvragen.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.