Subsidie Lokale energie-initiatieven 4.0

Wat houdt de regeling in?

Heb je een initiatief om in de provincie Overijssel lokaal energie te besparen of hernieuwbare energie op te wekken? Met deze regeling kun je daar subsidie voor aanvragen.

Goed om te weten

 • Er is in totaal voor 2024 € 20.000 beschikbaar
 • De subsidie voor het op- en inrichten van de organisatie is een vast bedrag van € 2.500
 • Voor het uitvoeren van een project om energie te besparen kun je maximaal € 10.000 krijgen
 • Voor het voorbereiden van een kleinschalig project om energie op te wekken kan je maximaal € 5000 krijgen. Voor een grootschalig opwekproject kun je maximaal € 10.000 krijgen
 • Je krijgt geen subsidie voor het kopen en installeren van technische voorzieningen waarmee je hernieuwbare energie wilt opwekken of energie wilt besparen.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt de regeling inzetten voor verschillende projecten, zoals:

 • Het op- en inrichten van de organisatie van jouw lokale initiatief om energie te besparen
 • Het doen van een energiebesparingsproject gericht op woningen
 • Het voorbereiden van een (kleinschalig) opwekproject om uit te voeren
 • Het voorbereiden van een grootschalig opwekproject om tot een ontwikkelbaar project te komen

Welke voorwaarden zijn er?

Je kunt de voorwaarden vinden in het “Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022“, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.6 De belangrijkste voorwaarden zijn in ieder geval:

 • Het doel is energiebesparing of productie van hernieuwbare energie in de provincie Overijssel
 • Je hebt binding met de lokale gemeenschap. Je nodigt dus ook bewoners, organisaties of bedrijven in een bepaald gebied in Overijssel actief uit om vrijwillig lid of klant te worden. Het initiatief staat daarmee open voor iedereen die mee wil doen
 • Leden en klanten profiteren van de opbrengsten
 • Er is voor het initiatief niet al eerder een subsidie vanuit dezelfde regeling gegeven
 • Als je subsidie krijgt moet je binnen 18 maanden het initiatief hebben uitgevoerd
 • Er is geen subsidie voor de aanschaf- en installatie van technische voorzieningen voor energieopwekking en energiebesparing
 • Voordat je een aanvraag doet, moet je een gesprek voeren met de LEI coach van de provincie.

 

Kan ik deze regeling combineren met andere regelingen?

Je kunt deze regeling mogelijk combineren met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit kan alleen als je een bedrijfsmiddel koopt voor je initiatief dat voldoet aan de voorwaarden van de EIA.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden en indienen bij de provincie Overijssel. Ze hebben hier een aanvraagformulier voor. Om het formulier in te kunnen vullen heb je eHerkenning nodig. Je kan tot 30 november 2024 om 17:00 uur een aanvraag indienen.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.