Subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’

Wat houdt de regeling in?

Heeft je bedrijf een productielocatie in Drenthe met een jaarlijkse energierekening van € 200.000 tot € 1.000.000? Met deze regeling kun je subsidie krijgen voor onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden binnen het productieproces.

Goed om te weten

 • Ook als er geen sprake is van SBI 2 als bedrijfscode, kunnen bedrijven aanspraak maken op deze subsidie.
 • De energiekosten worden berekend aan de hand van de gemiddelde energierekening van de afgelopen drie jaar of de energierekening van het afgelopen jaar. Je kiest zelf.
 • De subsidie is maximaal € 30.000 per productielocatie.
 • En is maximaal 50% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
 • Het beschikbare budget is € 100.000.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt subsidie krijgen voor de kosten van een energiestudie naar de mogelijkheden van energiebesparing binnen het productieproces. Maximaal 10% van de kosten mogen bestaan uit kosten voor de begeleiding van het project door de aanvrager.

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 • Kosten die gemaakt zijn voor de datum van indiening van de aanvraag.
 • Kosten voor onderzoek naar verplichte wettelijke energiebesparingsmaatregelen. Hierbij gaat het om de erkende maatregelenlijst uit het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer en maatregelen in het kader van de Energy Efficiency Audit (EED).

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in de Subsidieregeling Energiestudies industriële bedrijven provincie Drenthe. De belangrijkste zijn in elk geval:

 • Je moet kunnen aantonen dat de energiestudie leidt tot inzicht in mogelijke energiebesparingsmaatregelen binnen het productieproces.
 • Je moet kunnen aantonen dat het niet gaat om wettelijk verplichte energiemaatregelen.
 • De studie moet worden uitgevoerd door een externe adviseur die:
  • kennis van en ervaring heeft met energiesystemen bij industriële bedrijven;
  • de processen, systemen en producten van en rond een productielocatie doorgrondt;
  • een goede gesprekspartner voor de bedrijfsleiding is;
  • relevante en verifieerbare kennis heeft van de bestaande energie-infrastructuur en de energievoorziening van industriële bedrijven;
  • en kennis en ervaring heeft om lange(re) termijn scenario’s te ontwikkelen die onder meer ingaan op de toekomstige energievoorziening op regionale schaal.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden en indienen bij de provincie Drenthe. Om het formulier in te kunnen vullen heb je eHerkenning nodig of een gescande handtekening. Je kunt tot en met 1 oktober 2025 subsidie aanvragen.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.