Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling krijg je een tijdelijke tegemoetkoming in de energiekosten als je veel energie verbruikt. Zijn je energiekosten minimaal 7% van je omzet, dan kom je in aanmerking voor deze regeling. Je kunt dan tot 50% van je gestegen energiekosten terugkrijgen. De regeling is toegankelijk voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

 Goed om te weten

  • Je energieverbruik is het verbruik dat blijkt uit je standaard jaarverbruik gas (SJV) en standaard jaarafname elektriciteit (SJA). Er is geen eis aan de minimumhoeveelheid die je jaarlijks verbruikt.
  • Heb je een tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond, dan wordt dit in mindering gebracht op je totale verbruik.
  • Lever je elektriciteit terug aan het net, dan gaat dit ook van je verbruik af.
  • Aan de hand van een intensiteitstoets toetst de RVO of je in aanmerking komt voor deze subsidie.
  • Als je in aanmerking komt krijg je eerst een voorschotbedrag. Daarna wordt de definitieve subsidie vastgesteld.
  • Je ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19 m³ voor gas en € 0,35 kWh voor elektriciteit. Dit heet de drempelprijs. De modelprijs wordt door CBS vastgesteld.
  • Je krijgt 50% subsidie over de energiekosten boven de drempelprijs. Dit bedrag is exclusief btw.
  • Naast een drempelprijs gelden er ook maximale bedragen. Voor gas is dit € 2,00 en voor elektriciteit is dit € 0,60 per kWh. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximale bedragen. Dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en 50% van € 0,60 = € 0,30.
  • Je krijgt maximaal € 160.000 subsidie (per groep verbonden ondernemingen).
  • Je krijgt maximaal subsidie over 14 maanden, namelijk van november 2022 tot en met december 2023.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt de regeling inzetten als je energiekosten minimaal 7% van je omzet bedragen. Voldoet je bedrijf aan de voorwaarden, dan krijg je tot 50% van de gestegen energiekosten terug.

Op de site van RVO vind je rekenvoorbeelden die uitleggen hoe zij bepalen of je voldoet aan de eis van de energie-intensiteitstest. En hoe zij het voorschotbedrag en definitieve subsidie berekenen.

Welke voorwaarden zijn er?

Dit zijn de voorwaarden:

  • De energiekosten zijn minimaal 7% van je omzet.
  • Je onderneming is gevestigd in Nederland en je hebt een KvK-inschrijving.
  • Je onderneming is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij KVK.
  • Je onderneming voldoet aan de definitie van een mkb-bedrijf.
  • Je hebt een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van je onderneming).

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heb je een tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond, dan wordt dit in mindering gebracht op jouw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de 190 euro die je in november en december hebt gekregen van je energieleverancier.
 • Lever je elektriciteit terug aan het net, dan gaat dit van jouw verbruik af.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden bij de RVO. Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) nodig. Ben je zzp-er of heb je een eenmanszaak? Dan mag je ook inloggen met DigiD. Aanvragen kan van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. Je kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.