Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling kun je subsidie aanvragen voor procesondersteuning bij het toekomstbestendig maken van een bestaand bedrijventerrein. 

Goed om te weten

 • De subsidie is maximaal 50% van kosten die in aanmerking komen voor subsidie, met een maximum van € 100.000.
 • De subsidie is maximaal 70% voor bedrijventerreinen waarvan:
  • het organiserend vermogen niet is geformaliseerd in een rechtspersoon en ook niet in enige vorm georganiseerd is in een samenwerkingsverband;
  • en kosten die in aanmerking komen niet meer dan € 25.000 bedragen.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt subsidie krijgen voor procesondersteuning bij:

 • Het opzetten of verbeteren van het organiserend vermogen op een bedrijventerrein.
 • Het bevorderen van publiek private samenwerking zodat de ondernemers op een bedrijventerrein zich beter kunnen weren tegen criminele activiteiten waardoor de veiligheid verbetert.
 • De planvorming van collectieve fysieke maatregelen op bedrijventerreinen die zich richten op:
  • het opzetten en uitvoeren van een gebiedsproces;
  • het analyseren van knelpunten en kansen;
  • het onderzoeken van de haalbaarheid;
  • of het uitwerken van plannen en businesscases met betrekking tot één of meerdere specifieke thema’s. Deze thema’s kun je nalezen in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 Paragraaf 7.4 Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 Paragraaf 7.4 Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning. De belangrijkste zijn in elk geval:

 • De activiteiten gelden voor 1 of meerdere bedrijventerreinen in Gelderland.
 • Het bedrijfsleven en de gemeente ondersteunen je aanvraag.
 • De activiteiten vergroten de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein.
 • Je kunt onvoldoende aanspraak maken op financiering uit al dan niet revolverende fondsen van OostNL, de Ontwikkel- en herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) en de Lange termijn Integrale investeringsprogramma’s (LTI).
 • Je neemt bij herstructurering maatregelen voor klimaatadaptatie en voor het vergroten van de biodiversiteit.
 • Bij projecten gericht op energiebesparing moet je kunnen aantonen dat er afstemming is geweest met de Omgevingsdienst over de voorgenomen activiteiten in relatie tot eventuele toezichts- en handhavingsactiviteiten. Dit doe je met een schriftelijke onderbouwing waaruit dit blijkt.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden en indienen bij de provincie Gelderland. Dat doe je via het subsidieportaal. Om het formulier in te kunnen vullen heb je eHerkenning nodig. Je kunt tot 31 december 2023 subsidie aanvragen. Let op: voordat je een aanvraag indient, vindt er een vooroverleg plaats. Dit kan je aanvragen via het vooroverlegformulier. Zonder dit vooroverleg kun je geen subsidie indienen.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.