Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling kun je subsidie krijgen als je investeert in het toekomstbestendig maken van een bestaand bedrijventerrein.

 • Je kunt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd krijgen, waarbij het bedrag nooit meer dan het financieel tekort is.
 • Het maximale subsidiebedrag is € 500.000.
 • Het beschikbare budget voor 2024 is € 5,75 miljoen.
 • Zowel ondernemers als gemeentes kunnen subsidie aanvragen.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt subsidie krijgen voor fysieke collectieve maatregelen waarmee je een bestaand bedrijfsterrein meer toekomstbestendig maakt. Denk aan verbeteringen zoals:

 • Het (circulair) vernieuwen of aanpassen van de inrichting van het terrein.
 • Duurzame energie- en warmtesystemen of energieopslag aanleggen.
 • Het terrein minder kwetsbaar maken voor klimaatverandering en/of de biodiversiteit verbeteren.
 • Het terrein beter beschermen tegen criminaliteit.
 • Een buitenruimte maken die sporten en bewegen aanspoort.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in de in de Regels Subsidieregeling Gelderland 2023, Paragraaf 7.5 Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen. De belangrijkste zijn in elk geval:

 • Je kan aantonen dat er sprake is van een tekort in de financiering van het project.
 • Het terrein dat je gaat verbeteren is een bedrijfsterrein dat ligt in Gelderland.
 • De gemeente, de bedrijven op het bedrijventerrein, betrokken ondernemersverenigingen en brancheorganisaties ondersteunen je aanvraag.
 • Je kunt onvoldoende aanspraak maken op financiering uit al dan niet revolverende fondsen van OostNL, de Ontwikkel- en herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) en de Lange termijn Integrale investeringsprogramma’s (LTI).
 • Je kunt de uitvoering van het project starten en binnen 3 jaar realiseren.
 • Je neemt bij de aanpassingen maatregelen voor klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit mee.

Kan ik deze regeling combineren met andere regelingen?

Dat ligt er aan welke aanpassingen je gaat doen. Doe je bijvoorbeeld naast de collectieve maatregelen uit je project ook individuele maatregelen? Dan kan je daar soms een andere subsidie voor aanvragen.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden en indienen bij de provincie Gelderland. Dat doe je via het subsidieportaal. Om het formulier in te kunnen vullen heb je eHerkenning nodig. Let op: voordat je een aanvraag indient, vindt er een vooroverleg plaats. Dit kan je aanvragen via het vooroverlegformulier. Zonder dit vooroverleg kun je geen subsidie indienen.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.