Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling krijg je subsidie voor verduurzamen en toekomstbestendig maken van een bedrijventerrein in Zuid-Holland.

Goed om te weten

 • Gemeenten, ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor de onderdelen Verduurzamen van bedrijventerreinen en Transitie naar een circulaire economie.
 • De subsidie voor deze onderdelen is maximaal 40% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 100.000 per onderdeel.
 • Alleen ondernemingsverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor het onderdeel Energie op bedrijventerreinen. Gemeente kunnen dat dus niet.
 • De subsidie voor dit onderdeel is maximaal 20% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000.
 • Het beschikbare budget voor 2023 is € 3.000.0000.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt subsidie krijgen voor de volgende activiteiten:

Energie op bedrijventerreinen:

 • de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen
 • gebouwgebonden maatregelen die bijdragen aan energiebesparing
 • de aansluiting op een lokaal warmtenetwerk
 • de uitwisseling van energie tussen bedrijven

Verduurzaming van bedrijventerreinen:

 • maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie
 • maatregelen die de biodiversiteit vergroten

Transitie naar een circulaire economie:

 • het collectief organiseren van goederen en diensten en wederzijdse uitwisseling van materialen
 • het collectief verwerken van afval of grondstoffen
 • de toepassing van circulaire materialen in de inrichting van de openbare ruimte

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland. De belangrijkste zijn in elk geval:

 • Voor Energie op bedrijventerreinen geldt dat er minimaal 5 ondernemers op een terrein moeten zijn die willen samenwerken en investeren in een energieproject.
 • Ze moeten een uitgewerkte haalbaarheidsanalyse of business case overleggen waaruit blijkt dat de terugverdientijd van het energieproject langer is dan 5 jaar.
 • Voor Verduurzaming van bedrijventerreinen en Transitie naar circulaire economie moeten er minimaal 3 ondernemers zijn die willen samenwerken en investeren in een verduurzamingsproject, klimaatadaptatie, biodiversiteit of een circulair project.
 • Bovenstaande voorwaarde geldt niet voor gemeenten die subsidie willen aanvragen. Gemeenten kunnen geen subsidie aanvragen voor het onderdeel Energie op bedrijventerreinen.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden indienen bij de provincie Zuid-Holland. Dit kan digitaal of per post. Je kunt de aanvraag het hele jaar indienen.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.