Zonnig Zuid-Holland

Wat houdt de regeling in?

Ben je eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende van een dak, waterbassin of parkeerterrein. En wil je die geschikt maken voor zonnepanelen? Of wil je het beschikbaar stellen aan een energiecoöperatie, of soortgelijk initiatief? Met deze regeling kun je daarvoor subsidie aanvragen.

 Goed om te weten

 • Overheidsinstantie en energiecoöperaties kunnen geen subsidie aanvragen. De eigenaar die het dak ter beschikking stelt aan een coöperatie kan wel de subsidie kan aanvragen.
 • Het subsidiebedrag voor het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie is €5.000 per netaansluiting.
 • Het subsidiebedrag voor het versterken van dakconstructie, plaatsing van lichtgewicht PV-panelen of verwijderen van asbest is € 80 per gerealiseerde kWp met een maximum van € 100.000.
 • Het subsidiebedrag voor zonnepanelen op waterbassins is € 130 per kWp met een maximum van € 100.000.
 • Het subsidiebedrag voor zonnepanelen op parkeerterreinen is € 150 per kWp met een maximum van € 100.000.
 • De subsidieregeling loopt tot en met 2024.

Waar kan ik de regeling precies voor inzetten?

Je kunt subsidie krijgen voor de volgende activiteiten:

 • Het beschikbaar stellen van het dak, waterbassin of parkeerterrein aan een energiecoöperatie, of soortgelijk initiatief.
 • De aanschaf van PV-panelen in combinatie met het constructief versterken van het dak.
 • De aanschaf van lichtgewicht panelen op een dak dat aantoonbaar constructief niet geschikt is voor conventionele panelen.
 • De aanschaf van PV-panelen in combinatie met asbestverwijdering.
 • De aanschaf van PV-panelen in combinatie met een nieuw te bouwen vaste constructie boven parkeerterreinen.
 • De aanschaf van PV-panelen in combinatie met een nieuw te bouwen drijvende constructie op waterbassins.

Welke voorwaarden zijn er?

Je vindt alle voorwaarden in de Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland. De belangrijkste zijn in elk geval:

Algemeen

 • Je bent eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende op het gebruik van het dak, het hemelwaterbassin of het parkeerterrein dat je beschikbaar stelt.
 • Je bent geen overheidsinstantie of energiecoöperatie.
 • Het beschikbaar gestelde dak, hemelwaterbassin of parkeerterrein ligt in de provincie Zuid-Holland.
 • Als je een dak beschikbaar stelt aan een energiecoöperatie, dan moet je dit voor minstens 15 jaar doen.
 • Wil je je dak constructief maken en/of asbest verwijderen, dan krijg je alleen subsidie als je gelijktijdig zonnepanelen aanschaft en op het dak installeert. Het moet gaan om conventionele PV-panelen of lichtgewichtpanelen.
 • Het dak waarop je de PV-panelen installeert, ligt op dezelfde netaansluiting als het dak dat geschikt is gemaakt.
 • Het aantal m² PV-panelen dat via deze regeling worden gesubsidieerd, mag niet groter zijn dan het aantal m²  van de aanpassingen van het dak.
 • Als hat gaat om waterbassin of parkeerterreinen, dan krijg je alleen subsidie als je PV-panelen gebruikt in combinatie met een nieuw te bouwen constructie op een waterbassin of parkeerterrein.

Hoe aanvragen?

Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden en indienen bij de provincie Zuid-Holland. Dit kan digitaal of per post. Je kunt de aanvraag het hele jaar indienen.

Zelf aanvragen

 

Liever hulp bij aanvragen?

Om één of meerdere subsidies aan te vragen moet je de tijd hebben om je erin te verdiepen. Tijd die je ook in je bedrijf kunt steken. Daarom hebben we voor jou als Vattenfall klant een exclusieve korting op de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland. Van de haalbaarheidstoetsing vooraf tot aan het indienen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland regelt de hele aanvraag voor je. Zo maak je veel meer kans om aan alle richtlijnen te voldoen en de subsidie binnen te halen. Ze doen dit op basis van 'no-cure-no-pay' of een van tevoren afgesproken prijs: zo lang het maar bij je project past.